Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy

Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo (14/03/2013)
Hiện nay mỗi sinh viên đã được cấp 01 tài khoản cá nhân trên cổng thông tin điện tử dành cho sinh viên. Qua cổng thông tin này, sinh viên có thể khai thác được những thông tin như: cập nhật thông tin cá nhân, tra cứu điểm, tra cứu lịch thi... Hướng dẫn sử dụng phần mềm có trong file đính kèm.

          Bé Y tÕ

        Tr­Ưêng ®¹i  häc YHP

               --------------------------

              Số: 16 /TB-ĐTĐH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

______________________

       Hải Phòng, ngày 13  tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

 

Kính gửi: Các lớp sinh viên.

          Trong thời gian qua, thực hiện chỉ  đạo của Ban giám hiệu về sử dụng phần mềm mới trong quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học kết hợp cùng Ban công nghệ thông tin đã triển khai một số công việc liên quan. Sau một thời gian triển khai thí điểm, tháng 3/2013 Module “Quản lý đào tạo” đã chính thức đưa vào hoạt động.

          Hiện nay, mỗi sinh viên đã được cấp 01 tài khoản cá nhân trên cổng thông tin dành cho sinh viên (http://gate.hpmu.edu.vn). Qua cổng thông tin này, sinh viên có thể khai thác được những thông tin như: cập nhật thông tin cá nhân, tra cứu điểm, tra cứu lịch thi… (Phòng Đào tạo đã có tài liệu hướng dẫn kèm theo thông báo này).

          Phòng Đào tạo Đại học yêu cầu tất cả các sinh viên thực hiện đăng nhập tài khoản cá nhân và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của mình trước ngày 25/3/2013. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin cá nhân, yêu cầu sinh viên phải cập nhật lại trên phần mềm và sinh viên phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin do mình khai báo.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc gì, đề nghị gửi thắc mắc về Phòng Đào tạo Đại học (ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình, email: nttbinh@hpmu.edu.vn).

          Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ĐTĐH, HCTH.

      TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(đã ký)

TS.Lương Trần Khuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 7

Lượt truy cập: 23282